News And Events

 

Akademickie Radio Centrum, którego właścicielem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, na lubelskiej antenie pojawiło się jesienią 1995 roku. Rozgłośnia wyrosła z kilkudziesięcioletniej tradycji studenckiego radiowęzła, stąd większość słuchaczy Centrum to młodzi ludzie w wieku 15-35 lat. Są to przede wszystkim studenci, uczniowie szkół średnich, pracownicy naukowi, twórcy kultury, młoda kadra kierownicza, lokalni samorządowcy. Akademickie Radio Centrum w ciągu dnia prezentuje głównie rocka, wieczorami na antenie pojawiają się programy autorskie z innymi gatunkami muzycznymi. Program radia, to nie tylko muzyka, ale także informacje oraz publicystyka. Na antenie dominują tematy związane z życiem studentów lubelskich uczelni. Ze względu na miejski charakter rozgłośni, tworzone są także szerokie bloki publicystyczne, które obejmują aktualne wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne i sportowe. Gośćmi audycji są przedstawiciele środowiska akademickiego Lublina, znani politycy i artyści.

Strona Radia

 

 

 

Free Web Hosting